Jak podat trestní oznámení pro podvod

Protikorupční linka | trestní oznámení

Nahlásit trestný čin
Novinky
Přispět na boj proti korupci

Ochrana osobních údajů

Novinky
Vymazat osobní informace z internetu
Seznam služeb

Informace

Trestní oznámení lze podat buď ústně do protokolu, nebo písemně

Trestní oznámení můžete buď sepsat a zaslat, na kterékoli policejní oddělení nebo státní zastupitelství, popřípadě ho na těchto místech ústně nadiktovat do protokolu. V každém případě by trestní oznámení mělo obsahovat, kdo jej podává, podrobné vylíčení skutku, kterého se trestní oznámení týká, označení místa a času spáchání trestného činu, označení podezřelého, který se mohl dopustit trestného činu, pokud je oznamovateli znám a případné označení svědků a dalších důkazů. Důležité je také pamatovat na to, že policejní orgán nemá povinnost Vás vyrozumět o tom, jaké kroky v souvislosti s Vaším oznámením podniknul, pakliže ho o to sami výslovně nepožádáte. V takovém případě je Vás povinen vyrozumět do třiceti dnů od podání trestního oznámení.