Jak podat trestní oznámení

Protikorupční linka | trestní oznámení

Nahlásit trestný čin
Novinky
Přispět na boj proti korupci

Ochrana osobních údajů

Novinky
Vymazat osobní informace z internetu
Seznam služeb

Informace

Dozvěděli jste se o jednání, které by mohlo být trestným činem? Nemusíte nečinně přihlížet, ale můžete využít svého práva podat trestní oznámení.

Trestní oznámení lze podat u jakéhokoliv policejního orgánu nebo na státním zastupitelství. Objasňování a stíhání trestných činů je výlučnou pravomocí tzv. orgánů činných v trestním řízení – policejních orgánů, státních zástupců a soudů.