Trestní oznámení vzor

Protikorupční linka | trestní oznámení

Nahlásit trestný čin
Novinky
Přispět na boj proti korupci

Ochrana osobních údajů

Novinky
Vymazat osobní informace z internetu
Seznam služeb

Informace

Policie ČR

Obvodní oddělení

Kostelec

V Horní Dolní dne 17.5.2005

Věc: Oznámení o podezření ze spáchání trestného činu

V roce 2002 jsme se seznámili s Kryšpínem Vopičkou, bytem Horní Dolní čp. 666. Jmenovaný se tehdy přistěhoval do naší obce a v průběhu roku jsme s ním navázali přátelské vztahy.

Zhruba v únoru roku 2003 nás Kryšpín Vopička požádal o půjčku 25.000,- Kč. Jako důvod uváděl nutnost koupě ojetého automobilu, aby mohl dojíždět do zaměstnání. Domnívali jsme se vzhledem k dobrým vztahům, že jmenovaný je důvěryhodný a proto jsme mu peníze půjčili. O půjčce jsme sepsali písemnou smlouvu ze dne 7.3. 2003. (kopii smlouvy přikládáme). V ní se jmenovaný zavázal, že nám půjčenou částku 25.000,- Kč vrátí ve 4 měsíčních splátkách po 6.500,- Kč měsíčně (za půjčku jsme měli získat úrok ve výši 1.000,- Kč). Celá částka měla být splacena do konce července 2003.

Jmenovaný vypůjčené peníze do současné doby nevrátil. Zpočátku se vymlouval, že měl dopravní nehodu a musí hradit opravu auta a pokutu. Později se nám začal vyhýbat a dnes se nám již jen vysmívá s tím, že od něj žádné peníze nedostaneme.

Shodou okolností jsme se dozvěděli, že pan Vopička si zhruba před rokem půjčil vyšší finační částku i od paní Růženy Trněné z Horní Dolní čp. 333 a půjčku rovněž nesplácí. Na majetek jmenovaného prý údajně je vedena exekuce. Automobil, který si měl koupit za peníze půjčené od nás jsme nikdy neviděli a domníváme se, že si ani žádný nekoupil a půjčené peníze utratil jinak. V místní restauraci se podle sdělení sousedů chlubil, že vydělává velké peníze sázením na sportovní zápasy prostřednictvím internetu, takže je možné, že naše peníze použil právě za tím účelem.

S ohledem na uvedené okolnosti se cítíme panem Vopičkou podvedení, neboť podle našeho názoru vůbec neměl v úmyslu půjčené peníze vrátit, ale pouze zneužil našich tehdy dobrých vztahů. Žádáme proto, aby byla celá věc řádně prošetřena, aby bylo zjištěno, zda se pan Vopička vůči nám nedopustil trestného činu. Zároveň žádáme, abyste nás s výsledky vašeho šetření seznámili.

Anotnín Kachlík

nar. 17.6.1936

Blažena Kachlíková

nar. 12.3.1938

Horní Dolní čp. 668

Zdroj: trestni-rizeni.com