Trestní oznámení za pomluvu

Protikorupční linka | trestní oznámení

Nahlásit trestný čin
Novinky
Přispět na boj proti korupci

Ochrana osobních údajů

Novinky
Vymazat osobní informace z internetu
Seznam služeb

Informace

Pomluva napříč českým právním řádem a jak se jí bránit

„Lidé jsou velmi skeptičtí - nevěří ničemu s výjimkou pomluv.“, řekl Gilbert Keith Chesterton, anglický novinář, spisovatel a filosof žijící v letech 1874 – 1936. Bohužel měl pravdu, již tenkrát pomluva byla mocným nástrojem, kterým zůstala dodnes, kdy díky sociálním sítím, internetu všeobecně a rychlosti komunikace její moc roste do tehdy netušených rozměrů.

§ 184 Pomluva

(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.