Vzor podání trestního oznámení

Protikorupční linka | trestní oznámení

Nahlásit trestný čin
Novinky
Přispět na boj proti korupci

Ochrana osobních údajů

Novinky
Vymazat osobní informace z internetu
Seznam služeb

Informace

Kde podat trestní oznámení?

Místa, kde lze podat trestní oznámení, jsou dvě (pokud nepočítáme možnost využití linky 158). První možností, kterou zvolí většina lidí, je podání trestního oznámení přímo Policii České republiky, což je standardní postup. Avšak je tu ještě jedna možnost, a to podat trestní oznámení na státním zastupitelství. Jeho pracovníci pak podané trestní oznámení předají policii, která zahájí trestní řízení. Důležité je, že policie i státní zastupitelství (dále jen orgány) jsou povinny přijmout každé oznámení a následně se jím zabývat. Je jen na vás, u kterého orgáu se rozhodnete trestní oznámení podat.

 Co musí trestní oznámení obsahovat a jak má vypadat?

Na trestním oznámení je pravděpodobně nejdůležitější jeho obsah, který úzce souvisí s jeho formou. Ta může být jak písemná, tak ústní. Je tedy opět jen na vás, jak orgánům trestní oznámení sdělíte.

Obsah trestního oznámení musí být jasný, srozumitelný a výstižný, a to proto, aby orgány mohly trestní oznámení řešit rychle a efektivně.

V trestním oznámení uveďte:

a.         Kdy, kde, jak a kdo (pokud víte) podle vás trestný čin spáchal.

b.         Motiv (pakliže ho znáte) a zda pachatel použil zbraň.

c.         Jaký měl trestný čin dopad na oběť (újma na majetku či na zdraví apod.)

d.         Kterému orgánu je oznámení určeno, kdo oznámení činí, které věci se oznámení týká a co sleduje. Musí být podepsané a datované. Trestní oznámení ale nemusí obsahovat všechny uvedené náležitosti tohoto bodu, pokud lze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu. To znamená, že můžete např. podat trestní oznámení anonymně.

Důkazy (v případě, že nějaké máte).

Na závěr si ujasněte, jestli budete chtít být informováni o tom, co ve věci trestního oznámení policie učinila. A pokud ano, musíte o to při podávání trestního oznámení výslovně požádat. Policie vás pak bude muset do jednoho měsíce vyrozumět o tom, v jaké fázi se případ nachází.